Restauració ecològica

Totes aquelles actuacions que impliquen una transformació del medi han d’estar subjectes a un procés de restitució ambiental.

Ens encarreguem de la diagnosi prèvia, el disseny i la proposició concreta d’actuacions de restauració ambiental d’aquells espais que han estat degradats per un motiu o altre. L’objectiu final és restablir les condicions prèvies del lloc, conservant i recuperant els seus valors.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny