Inventari i conservació de patrimoni

Com estableixen les ciències ambientals l’home forma part indivisible del territori. En conseqüència ho són també totes aquelles activitats tradicionals que desenvolupa vinculades al medi.

Per preservar aquest patrimoni fem projectes d’inventari i conservació de barraques o marges de pedra seca, arbres singulars, camins tradicionals, pous, carboneres, forns de calç, i d’altres elements.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny