Gestió Cinegètica

La caça és una activitat molt estesa arreu del territori, i practicada per un gran nombre d’usuaris. Per això cal ordenar-la correctament, prioritzant la bona gestió dels vedats i les espècies cinegètiques que contenen.

Elaborem Plans Tècnics de Gestió Cinegètica fent seguiments específics de les espècies implicades, i introduint actuacions que garanteixin el bon estat de salut de les seves poblacions. Al mateix temps procurem establir dinàmiques de gestió que compatibilitzin aquesta activitat amb la conservació de la biodiversitat.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny