Cartografia i SIG

La cartografia annexada que acompanya als projectes ambientals facilita molt la interpretació de la informació i les propostes que contenen.

Emprant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) elaborem cartografia temàtica que permet treballar les seves variables dinàmicament i confeccionar mapes d’alta qualitat.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny