Avaluació Ambiental

El creixement territorial es fonamenta sobretot en el desenvolupament urbanístic, d’infraestructures i d’altres actuacions que no estan exemptes d’una certa incidència sobre el medi natural. Per a això calen estudis que determinin la viabilitat dels projectes i garanteixin la minimització dels impactes que en deriven.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny