Disseny d’itineraris ambientals

A cada municipi hi ha sempre un o altre racó amb interès natural. Sovint però aquests indrets resten oblidats o mal conservats per la falta de coneixement que se’n té.

Amb visites i diagnosis prèvies podem dissenyar itineraris que tracen recorreguts de descoberta i acosten aquests valors a la població local, promovent-ne la seva estima i respecte.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny