Guiatges al medi natural

Enfoquem les sortides a la descoberta de la natura i l’observació de flora i fauna. Guiades per una persona coneixedora del territori permeten aprendre de forma distesa i visual allò que els llibres no poden reflectir.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny