Ratpenats

Els ratpenats, anomenats altrament quiròpters són un grup vertebrat molt desconegut a nivell europeu. La seva biologia i costums nocturns han fet que durant molt de temps tinguin una immerescuda mala fama entre la societat. S’ignora també la delicada situació d’algunes espècies i l’important paper ecològic que juguen.

Desenvolupem projectes d’estudi sobre la biologia i distribució dels quiròpters. Però el nostre repte principal és recollir el coneixement generat durant anys en la recerca per a dissenyar i executar propostes concretes de conservació d’aquests mamífers. Alhora abordem els conflictes provocats per la seva presència en edificis, trobant solucions concretes i quantificades que beneficiïn ambdues parts.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny