Minimització d’impactes sobre la fauna

Al territori hi ha un conjunt d’elements que provoquen conflictes amb la fauna en punts concrets. Es tracta de punts negres d’elevada mortalitat per algunes espècies als quals cal fer front.

Pensem que la reducció d’aquests impactes (cables, pastors elèctrics, carreteres, aljubs, i molts d’altres) és possible aplicant mesures concretes que minimitzin la seva perillositat.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny