Avifauna

L’estudi i conservació d’avifauna és un dels camps on tenim més bagatge i experiència. Els ocells són uns dels millors bioindicadors per avaluar l’estat de conservació dels ambients naturals, i socialment interessen a gran part dels naturalistes. Per aquests i d’altres motius la legislació (catalana, estatal i europea) n’ha reconegut un bon nombre d’espècies amb les màximes categories de protecció.

Duem a terme caracteritzacions de comunitats, així com estudis sobre l’ecologia i distribució d’espècies concretes. Sempre que és necessari, aquests projectes acompanyen mesures de conservació específicament planificades i quantificades econòmicament. Així donem una eina útil d’aplicació directa als gestors del territori.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny