Altres vertebrats

Paral·lelament a l’avifauna i els quiròpters podem abordar projectes de seguiment i conservació de diversos grups vertebrats. L’experiència i la bibliografia actualitzada que consultem ens serveixen de punt de partida per a l’aplicació de mesures contrastades que facilitin una gestió adequada de les seves poblacions.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny