Dàurica

Dàurica, Serveis Ambientals i Biodiversitat és una empresa de consultoria dedicada a la gestió i conservació del medi natural, el foment de la biodiversitat i la sensibilització ambiental.

Per què triar-nos?

Busquem a cada projecte una solució als problemes que les activitats humanes generen sobre el territori i la biodiversitat, treballant-los de forma personalitzada per trobar els millors resultats. Basem el nostre rigor en el coneixement generat per experiències prèvies i la recerca en el camp de la conservació, que aporta contínuament informació renovada. D’aquesta manera obtenim propostes tècnicament contrastades que fonamenten els nostres pilars en la il•lusió per la feina ben feta.

Per què Dàurica?

El nostre nom ve de l’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), un petit ocell migrador de colors vistosos. Igual com la nostra empresa aquesta espècie viu centrada als ambients mediterranis. La seva biologia, que sovint ve lligada a l’home, exemplifica els nostres reptes diaris en assolir la ben entesa i harmonia entre les nostres activitats i el medi natural.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny